חיפוש מתקדם בתכני האתר

השלמת טקסט אוטומטיתלמערכת האתר יש חיפוש אינטגרלי מתקדם ביותר, ובאתר משולבת מערכת קטנה אך יעילה ה"מציעה" השלמה אוטומטית ( auto-completion ) של החיפוש לתגיות הקיימות כבר באתר, בדומה לחיפוש שתמצאו בגוגל.

גם בצד מנהלי האתר, מערכת החיפוש אינה סתם "עוד חיפוש באתר" אלא מערכת המאפשרת יכולות מתקדמות לרוצים בכך.

כאשר יוקם עבורכם האתר, החיפוש באתר כבר יהיה מחובר למערכת ואם אינכם רוצים/צריכים , אינכם חייבים לשנות את הגדרותיה, אך לרוצים "יכולות נוספות" ניתן לכוון את תוצאות החיפוש ממינהלת האתר:

יצירת אינדקס החיפוש באתרהגדרות יצירת אינדקס החיפוש
ניתן לשלוט על החשיבות הניתנת לשלושה איזורים עיקריים של התוכן:

  • משקל תוכן יחסי 
  • משקל כותרת יחסי 
  • משקל תגיות יחסי

הגדרות אלו קובעות את חשיבות המיקום בו נמצא הערך/המילה, כלומר מתן ערך 1 לתוכן וערך 5 לכותרת משמעותו שלמציאת מילה בכותרת פעם אחת יש חשיבות גדולה יותר מאשר מציאתה 4 פעמים בתוכן עצמו.

הצגת ענן תגיות, שליטה על גדלי פונטים מינימליים/מקסימליים של ענן התגיות וכו' ...הגדרות טופס החיפוש
הצגת ענן תגיות, שליטה על גדלי פונטים מינימליים/מקסימליים של ענן התגיות וכו' ...

הגדרות תוצאות החיפוש
הגדרות אלו עוסקות בצורה בה ברצונך להציג את תוצאות החיפוש.
באפשרותך לשלוט על כמות התוצאות שיוצגו אחרי חיפוש באתר, על מספר המילים שיוצגו בתקציר ואם יוצג תקציר, הצגת סיפרור עמודים (ניווט), בעת קבלת תוצאות מרובות, הצגת תאריך הפרסום ועוד ...